Integritetspolicy för Cellis Tårta

Senast uppdaterad: 23-08-23

Välkommen till Cellis Tårta. Vi är dedikerade till att skydda din personliga integritet och säkerhet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder vår webbplats till att beställa bakverk.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du skickar in en beställningsförfrågan via vårt formulär. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress och eventuella specialönskemål för din beställning.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för att behandla och uppfylla din beställning. Dina kontaktuppgifter kan också användas för att kommunicera med dig angående din beställning och för att skicka viktig information relaterad till vår service.

3. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller radering. Endast auktoriserade medarbetare har tillgång till dina uppgifter och de är bundna av sekretessförpliktelser.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, utom när det är nödvändigt för att uppfylla din beställning (t.ex. delning med leveranspartners). Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till någon.

5. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål de samlades in för eller för att följa gällande lagar och förordningar.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter, begära radering av dina uppgifter eller begränsa deras behandling. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

Cellis TårtaE-post: [din e-postadress]Telefon: [ditt telefonnummer]

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på vår webbplats och det angivna datumet för "Senast uppdaterad" kommer att ändras.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Tack för att du väljer Cellis Tårta för dina tillställningar.